Izaberite stranicu

Šta je ambalažni otpad?
Agencija za zaštitu životne sredine ambalažni otpad definiše kao svaku ambalažu ili ambalažni materijal koji ne može da se iskoristi u prvobitne svrhe, izuzev otpada nastalog u procesu proizvodnje ambalaže. To znači da kada popijemo flašu vode, ubacimo je u kantu za ambalažni otpad, ona u daljem lancu postaje resurs koji može da se iskoristi za stvaranje nove ambalaže ili nečeg drugog. Znači, za korisnika ambalaža postaje otpad, dok je za reciklera ona resurs.

Koji papir može da se reciklira?

 • Kartonske kutije
 • Kraft (braon) papir
 • Štampan papir
 • Papir iz šredera
 • Magazin i novine

Plastika koja može da se reciklira:

 • Pet flaše (od vode, soka)
 • Plastična burad i kante
 • Plastične gajbice
 • Plastične palete
 • Polietilenska folija (streč folija)

Ambalažni metal koji može da se reciklira:

 • Aluminijumske i čelične limenke
 • Čelični poklopci
 • Poklopci od staklenih flaša

Staklena ambalaža koje može da se reciklira:

 • Flaše vode i sokova
 • Flaše od alkoholnih pića
 • Tegle

Drvo koje može da se reciklira:

 • Palete
 • Drvene gajbice
 • Plutane table
 • Čepovi od plute

Pakovanje od mleka, jogurta, sokova i drugih proizvoda koji na sebi imaju oznaku Tetra Pak se takođe mogu reciklirati.

Izvor: Udruženje Lajf