Izaberite stranicu

Ekološko udruženje Lajf će još jednu godinu biti realizator projekta čija je tema reciklaža i zaštita životne sredine, a koji je namenjen našim malcima.
Upravo odatle potiče i naziv projekta, „Mi smo eko malci, mali prirodnjaci!“

Projekat će biti realzovan od septembra do decembra 2020. a zamišljen je kao poseta vrtićima u Novom Sadu gde će biti održane radionice za decu na kojima će deca imati priliku da se u poznaju sa načinima reciklaže na jedan veoma zabavan način.

Očekuje se da deca na ovaj način uđu u svet reciklaže i nauče da recikliranje može da bude zabavno i korisno i da vodi očuvanju životne sredine.