Izaberite stranicu

Ekološki kalendar

JANUAR

26. JANUAR- svetski dan obrazovanja o zaštiti životne sredine
31. JANUAR- nacionalni dan bez duvana

FEBRUAR

02. FEBRUAR- svetski dan močvarnih područja
12. FEBRUAR- Darvinov dan
14. FEBRUAR- svetski dan očuvanja energije
18. FEBRUAR- dan biološke kontrole

MART

05. MART- dan energetske efikasnosti
21. MART- svetski dan šuma
22. MART- svetski dan voda
23. MART- svetski dan meteorologije

APRIL

07. APRIL- svetski dan zdravlja
22. APRIL- svetski dan planete Zemlje
24. APRIL- dan zaštite životinja od eksperimentisanja nad njima
30. APRIL- dan Zavoda za zaštitu prirode Srbije

MAJ

06. MAJ- dan ekologa Srbije
09. MAJ- međunarodni dan ptica
10. MAJ- dan održivog razvoja
15. MAJ- dan akcije za klimu
22. MAJ- svetski dan zaštite biodiverziteta
24. MAJ- evropski dan parkova
25. MAJ- dan peškira
31. MAJ- svetski dan bez duvanskog dima

JUN

05. JUN- svetski dan zaštite životne sredine
05. JUN- dan Nacionalnog parka Đerdap
08. JUN- svetski dan okeana
17. JUN- dan borbe protiv isušivanja i poplava
29. JUN- dan Dunava

JUL

11. JUL- dan populacije

SEPTEMBAR

16. SEPTEMBAR- dan zaštite ozonskog omotača
18. SEPTEMBAR- dan geologa
22. SEPTEMBAR- evropski dan bez automobila
26. SEPTEMBAR- dan čistih planina

OKTOBAR

04. OKTOBAR- dan zaštite životinja
16. OKTOBAR- dan zdrave hrane
18. OKTOBAR- dan pešačenja
24. OKTOBAR- dan UN
31. OKTOBAR- dan Crnog mora

NOVEMBAR

03. NOVEMBAR- dan čistog vazduha
06. NOVEMBAR- dan urbanih regija
07. NOVEMBAR- dan nauke
09. NOVEMBAR- svetski dan pronalazača
16. NOVEMBAR- svetski dan tolerancije
17. NOVEMBAR- dan ekoloških pokreta
27. NOVEMBAR- dan uzdržavanja od kupovine
29. NOVEMBAR- dan borbe protiv trgovine krznom

DECEMBAR

11. DECEMBAR- dan planina

– evropska noć slepih miševa se održava u avgustu ili septembru 
– dani evropske baštine se održavaju u septembru 
– treći vikend septembra je posvećen akciji – Očistimo svet 
-prvi ponedeljak u oktobru – svetski dan naselja